Årsmøte 2021

 

Årsmøte 2021 – saksliste med styrets innstilling

 

Det henvises til utsendt årsmøteinnkalling. Pga koronasituasjonen vil det ikke være mulig å gjennomføre årsmøte ved fysisk oppmøte. Styret har besluttet å gjennomføre et skriftlig årsmøte, dette hjemlet i idrettsforbundets unntaksbestemmelser gjeldende for 2021 pga koronasituasjonen, se; https://www.idrettsforbundet.no/tema/koronavirus/juridiske-konsekvenser/arsmoter-og-ting/?fbclid=IwAR3CaBLorJhfV7Hnba6w5v-yZAanxQUn5QXIF5BD-WSMjRCwd5KM2wJ7jqg

 

Denne saksliste med styrets innstilling til vedtak og godkjenning sendes ut på mail til medlemmene, og legges ut på klubbens hjemmeside senest mandag 15.3.21. Så vil medlemmer kunne avgi sin stemme på mail direkte til leder på mailadresse; even.bae.klund@fredfiber.net innen mandag 22.3.21 kl. 1900. Som et ordinært årsmøte gjøres dette ved at den som støtter styrets forslag forholder seg i ro. Den som stemmer mot, eller ønsker å fremme andre forslag stemmer ved å sende mail som beskrevet over, og fremme sitt alternative forslag der. Ved eventuelle motstemmer vil styret vurdere karakter og omfang på dette og ta en vurdering på om det enkelte forslag skal sendes ut til medlemmene på nytt for ny avstemning i en for/mot avstemming. Stemmer mottatt etter 22.3.21 kl. 1900 er ikke gyldige. Protokoll fra årsmøtet blir deretter nedtegnet.

 

Saksliste:

 

 1. Åpning ved leder
 • Årsmøtet er åpnet ved utsendelse av denne saksliste med dokumenter

 

 1. Godkjenning av saksliste og innkalling
 • Styret foreslår at saksliste og innkalling godkjennes

 

 1. Valg av dirigent, sekretær til å skrive årsmøtereferat/protokoll, samt to representanter til å underskrive protokollen
 • Styret foreslår Even Klund som dirigent og protokollfører. Bjørg Hvideberg og Anders Iversby Hvideberg til å underskrive protokollen

 

 1. Gjennomgang og godkjenning av årsberetninger
 • Årsberetning er sendt ut til medlemmene. Styret foreslår at den godkjennes

 

 1. Gjennomgang og godkjenning av regnskap for 2020
 • Regnskap for 2020 er sendt ut til medlemmene. Styret foreslår at regnskapet godkjennes

 

 1. Behandle evt. Innkomne forslag
 • Ingen forslag er innkommet til styret innen fristen i årsmøteinnkallingen

 

 

 1. Fastsettelse av medlemskontigent.
 • Pga vesentlig mindre utgifter i 2020 som følge av koronasituasjonen og dermed et større overskudd ønsker styret at mye av dette overskuddet skal komme alle medlemmene til gode i form av vesentlig lavere medlemskontigent. Styrets forslag til medlemskontigent for 2021 er; barn/ungdom kr. 100,-

Voksne kr. 300,-

Familie kr. 400,-

Styrets forslag er at medlemskontigent for 2021 vedtas som beskrevet ovenfor.

 1. Gjennomgang og godkjenning av budsjett for 2021
 • Forslag til budsjett for 2021 er sendt ut til medlemmene. Styret foreslår at budsjettet godkjennes
 1. Valg
 • Valgkomiteens innstilling er sendt ut til medlemmene. Innstillingen medfører at styret og kontollkomite fortsetter som i dag. Styret foreslår at valgkomiteens innstilling følges og at alle velges for et nytt år.

 

 

Mvh

Even Klund, leder/dirigent

 

 

Fredrikstad Sykkelklubb 2020 – Årsberetning

Ved årsmøte på starten av året 2020 ble det endringer i styret i klubben. Beate Sørensen, Monica Antonsen, Fred- Martin Langøy og Roald Stræte har bidratt utrolig godt til klubben, og etter å ha bidratt i en lang periode valgte de å tre av.

Nytt styret ble valgt og har bestått av følgende:
Even Klund, leder
Øyvind Halvorsen – Styremedlem og trener for ungdomsgruppa
Lars Pederstad – Styremedlem og trener for barnegruppa
Jo Karstensen – Styremedlem og trener landevei voksne
Janne Smauget – kasserer
Sverre Ingebrigtsen – Varamedlem

Valgkomite for 2020: Bjørg Hvideberg og Anders Iversby Hvideberg.


Første styremøte ble avholdt 25.februar med iver, og mange ideer til aktiviteter for kommende sesong. Dessverre kom corona-situasjonen som satt stopper for det meste.

Stjernetråkken ble planlagt til Rudskogen. Det ble også snakket om å få til Landeveiscup for de yngre, dugnadspizza, treninger for de voksne, aktivitetsfremmende tiltak for alle aldre.
Men dessverre ble alle disse fine planene avlyst.


Treninger voksne

Grunnet restriksjoner ble det ikke satt igang store fellestreninger. Det ble ei heller noe særlig ritt & arrangement for de aktive medlemmene våre på grunn av situasjonen.

Det er allikvell positivt å se at medlemmer av klubben har trent på eget initativ, og dannet mindre grupper gjennom sesongen. Vi håper på en mer normal sykkelsesong i 2021, slik at ihvertfall treningene og det fine sosiale miljøet i klubben blir gjenopptatt. Styret har itillegg tatt kontakt med Ck Øst for ett treningssamarbeid for de voksne, slik at det kan bli flere på treningene. Samt at man kan dele opp disse øktene i flere nivå.


Lyspunkt

Ett ekstra stort lyspunkt på konkurransesiden har vi fra to aktive idrettsutøvere Kamilla Steiwer og Jonas Iversby Hvideberg. Begge gjorde sterke resulateter blant annet i NM, med henholdsvis 2.plass etter foto-dom til Jonas og 13.plass til Kamilla. Kamilla klinket til med plallplass på Norgescup noen helger etter.

Etter NM “skuffelsen” fikk Jonas en fin revansje hvor liksågodt gikk helt til topp på pallen med EM gull for U23 på landevei torsdagen etter Norgesmesterskapet.
Jonas sykler nå for Uno-X, men er fortsatt medlem av sin moderklubb FSK.
Styret planla en feiering av dette kombinert med sosial klubbkveld. Men grunnet restriksjoner ble dessverre dette ikke mulig å gjennomføre.
 

Årsrapport ungdom 2020

Fjoråret var jo dessverre veldig preget av den pågående Corona pandemien, og restriksjoner mot organisert trening.

Så vi kom ikke i gang før på forsommeren, og holdt på frem til senhøsten. Det var i hovedsak organisert trening 1 gang i uken og i snitt var det 5-10 gutter som var med på treningene. Alderen på guttene er fra 13-18 år. Oppmøte har stort sett vært veldig bra.  Mange i gruppen sykler for at det er gøy og moro, og ikke nødvendigvis for å konkurrere. Utover dette har de som er aktive lagt ned mange timer egentrening.

Vi har gjennom sesongen variert på oppmøtested og innhold. Vi har i hovedsak vekslet mellom Fredrikstadmarka, Begby, Kråkerøy, Gressvik og Kongsten. Dette både for å få variert omgivelsene og treningen. Meste av treningen har vært stiturer, teknikktrening og rolige langturer.

Trenere for ungdomsgruppen har vært Øyvind Halvorsen og Sverre Ingebrigtsen.

På grunn av Corona pandemien lot det seg ikke gjennomføre den årlige Trysil turen i 2020, og det har også vært vanskelig å få gjennomført andre sosiale samlinger.

 

Ungdomsgruppa har i 2020 hatt 5 aktive ryttere som sykler ritt. Disse er fordelt på landevei, rundbane- og terrengritt og CX-ritt. Men rittsesongen har også på grunn av Corona pandemien blitt nokså redusert, og i tillegg har vi hatt langvarig skade og sykdom på 2 av våre syklister.

 Men en del ritt har det blitt gjennomført, og vi har deltatt på følgende:

 • Regionalte småritt terreng som Stenhoggerrittet Ung og TeVeBu rittkarusellen etc.
 • Norgescup rundbane – Det ble i 2020 arrangert 6 ritt i norgescup rundbane fordelt over 3 helger
 • Sørlandet Petit Prix - Landevei
 • Grenland Petit Prix – Landevei
 • UM Landevei
 • UM Rundbane og kortbane terreng
 • CX Norgescup - Det ble arrangert 4 ritt i Norgescup CX fordelt over 2 helger.

 

Våre ryttere har i hovedsak prestert bra med topp 10 plasser både i UM og Norgescup, og flere har hatt stor fremgang fra forrige sesong.

 

 

Årsmelding for barnegruppa 2021

Aktivitet naturlig nok preget av coronatiden. Ingen fellesøkter var lovlig før ved skoleslutt i juni. Etter ferien har vi hatt treninger på onsdager kl 18. Jevnt bra oppmøte med opptil 8-10 barn, som regel med minst 3-4 voksne. Vi har fokusert på å ha det gøy i skogen, men progresjonen er god. Vi har gradvis gått inn i et fellesopplegg med Gressvik IF stisyklister, med Pål Valbjørk som har deltatt som medleder. På den måten samler vi de få barna som vil sykle på sti og vi deler på voksenressurser. Vi har vært mest i Fredrikstadmarka, men også 4 kvelder i Gressvikmarka/ferdighetssenteret i Trondalen. Vi holdt det gående med lyktesykling til midten av desember. Vellykket pizzakveld i GIFS lokaler 25. november med bla personlig videohilsen fra verdenskjent sti-/downhillsyklist Brage Vestavik. Vi håper på mange fine økter i skog og mark denne sesongen også!

Mvh Lars Pederstad, trener