Årsmøte 2021

 

Innkalling til årsmøte 2021

 

Det innkalles herved til årsmøte for Fredrikstad sykkelklubb.

Tid: Mandag 22.3.2021 kl. 1900

Sted: Vallehellene 13, 1664 Rolvsøy (Brødrene Iversby sine lokaler)


Saksliste:

 

 1. Åpning ved leder
 2. Godkjenning av saksliste og innkalling
 3. Valg av dirigent, sekretær til å skrive årsmøtereferat/protokoll,
  samt to representanter til å underskrive protokollen
 4. Gjennomgang og godkjenning av årsberetninger
 5. Gjennomgang og godkjenning av regnskap for 2020
 6. Behandle evt. Innkomne forslag
 7. Fastsettelse av medlemskontigent.
 8. Gjennomgang og godkjenning av budsjett for 2021
 9. Valg

 

Forslag som ønskes behandlet under årsmøtet må være styret i hende senest 14 dager før årsmøtet.

Det har vært et ekstraordinært år som følge av koronasituasjonen, noe som i stor grad har påvirket aktivitetsnivå og møtepunkter. Dersom det pga koronasituasjonen blir umulig å avholde årsmøte med fysisk oppmøte, har styret besluttet at et forslag på alle sakslistens punkter blir sendt ut til medlemmene og lagt ut på klubbens hjemmeside senest en uke før planlagt årsmøte. Så må eventuelle innsigelser/forslag til endringer meldes styret raskest mulig etter det. Eventuelle forslag/innsigelser vil bli behandlet i forhold til nivå/tema i styret og årsmøteprotokoll vil på det grunnlaget bli laget. En ber om forståelse for en slik løsning dersom koronasituasjonen tilsier at årsmøte ikke kan gjennomføres som normalt.

 

På vegne av styret:
Even Klund, leder